top of page

SEIERBYGG AS
Riving - Rehabilitering - Eiendomstjenester

Seierbygg AS har sin spesialkompetanse innenfor rehabilitering og sanering og har lang erfaring innen kjerneboring, rehabilitering, riving innvendig av hus og leiligheter, riving innvendig av industrilokaler, nybygg, innvendig og utvendig sanering, rydding av skog og diverse utendørs arbeid samt avfallshåndtering. Målet er å kunne gjøre alt fra riving til oppbygging og ferdigstillelse.

Daglig leder Stig Morten Seierstad ble i 2013 kåret til Årets Medmenneske av Oppland Arbeiderblad nettopp på grunn av sitt forebyggende arbeid gjennom det han tror på, å hjelpe folk ut i arbeid. Han er også en av gründerene bak Monsterbedriften som i 2014 ble kåret til årets sosiale entreprenør av FERD. Han har 12 år med forebyggende arbeid bak seg i Maritastiftelsen, senere Marita Drift, der hovedfokuset har vært sosial nød, kriminalitet og å få folk ut i arbeid og har vært lønnet av Politidirektoratet 3 år på rad for sitt arbeid knyttet opp mot forebygging. Stig Morten er igangsetter av konferansen «Alle i arbeid» som ble holdt for første gang på Sundvolden Hotell i 2021.

Ta kontakt med daglig leder, Stig Morten Seierstad på stig@seierhus.no eller på tlf: 401 66 582

Referanser fra våre samarbeidspartnere

Hande bygg AS

«Vi har i flere år benyttet Seierbygg ved Stig Morten til å gjøre jobber for oss. De har alltid en positiv innstilling til jobben som skal gjøres og raske og effektive. Deres fokus på miljø og ikke minst sosiale engasjement er noe som treffer godt inn med vår filosofi og tenkemåte.»

Lars Hande

Prosjektleder, Partner

Creative Technology

«Vi er svært imponert over jobben Seierbygg AS har gjort, det har vært en veldig ryddig prosess fra befaring til ferdig revet, god dialog underveis, de har vært svært effektive i riveprosessen, så vi er veldig godt fornøyd med Stig Morten og resten av gjengen!»

Per Kristian Sæter

Operations Manager Oslo
Creative Technology
NEP Live Events | Norway

JAHR Gruppen

«Stig Morten er en god gutt med et varmt hjerte som ønsker å bidra til å få hele folket i arbeid, uansett bakgrunn eller hvor de måtte være i livet. Han viser en utrolig arbeidskapasitet og er en herlig fyr som får med seg flotte folk og er hyggelig å samarbeide med!»

Morten Jahr, JAHR Gruppen

Syljuåsen 

«Vi har hatt gleden av å jobbe med Stig Morten og gjengen i mange prosjekter de siste 10 årene. Både gjennom Seierbygg, Maritastiftelsen og i samarbeid med GTriv. Denne gjengen er alltid løsningsorientert og går på oppdragene med godt humør og sterk arbeidslyst. Både vi som totalentreprenør og våre kunder setter stor pris på å kunne bidra til det sosiale engasjementet og ideologien om at hardt fysisk arbeid er god medisin for mange av de som har falt utenfor i samfunnet vårt. Vi har kun positive erfaringer med å bruke Stig Morten og gjengen på våre prosjekter og vi ser frem til videre godt samarbeid fremover.»

Erik Bratlien

Prosjektleder 

Hvordan vi jobber

De siste 5 årene har Stig Morten vært under god lære av Morten Jahr (Norsk Gjenvinning) og Andreas Thorsnes (Urbania Eiendom) i forhold til gjenbruk av for eksempel riveavfall, som dessverre er en av de absolutt største miljøsynderne i verden.

Innen dette har vi også sett verdien av å kunne gi mennesker som står utenfor samfunnet av en eller annen grunn en ny sjanse gjennom arbeid og ikke minst kunne sysselsette personer under arbeidstrening til å klargjøre ressursene fra et saneringsoppdrag. Vi benytter oss derfor særlig av sosiale entreprenører som tar det ansvaret overfor fattigdomsbekjempelse og utenforskap.  

Et av våre ønsker når vi går inn i et prosjekt er å kunne gjenbruke gjennom eget bruk, eller salg. Dette er godt oppsummert innen det som kalles ESG. Det utgjør et tredelt fokus på ikke-finansielle hensyn hvor E står for å ivareta miljø og klima, S står for de sosiale forholdene og rettigheter og G står for ansvarlig og etisk forretningsstyring. ESG forbedrer investorens risikostyring og forventes å gi en mer stabil og langvarig avkastning og handler om at gode finansielle resultater ikke utelukker bruk av et ansvarlig investeringsunivers.

For å oppnå verdiskapning, mer effektiv ressursbruk og nå klimamålene gjennom grønn vekst må en endring til. Mange ønsker å bruke brukte byggevarer i større grad i sine byggeprosjekter, og flere bedrifter, inkludert mindre oppstartsbedrifter, satser på kjøp og salg av brukte byggevarer, men har opplevd at regelverket har vært en barriere. Regjeringen har vedtatt nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer. Forskriftsendringen innebærer at de nasjonale dokumentasjonskravene som retter seg mot den som skal selge byggevaren, i hovedsak fjernes og man skal nå lettere kunne selge de videre til noen som har bruk for dem. Samtidig ligger dokumentasjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK17), som retter seg mot brukeren av produktet, fast. Det betyr at kravene til helse, miljø og sikkerhet i bygg gjelder på lik linje som i dag. 

 

«Urbania Eiendom as har i flere tiltak på våre bygg engasjert Seierbygg AS for å bidra til gjennomføring av disse.

Vi har stadig ombygginger for leietaker tilpasninger, det kan være i arealer fra 50-2000 m2.

Arbeidet består i klargjøring for å avklare omfang av tiltakene. Dette er både utflytting, intern flytting av leietakere og deretter åpne konstruksjoner, demontering og avdekke grensesnitt på konstruksjoner og tekniske anlegg.

Da er det klart for de prosjekterende å utarbeide underlag for type tiltak og omfang av disse. 

Deretter har Seierbygg gjennomført demontering og rivearbeider klart for gjenoppbygging. Det gjøres også reparasjonsarbeider og avrettinger med klare grensesnitt for neste fag.

Allerede ved første kontakt og befaring kjennes den motivasjon og innsatsvilje som også vises i hele gjennomføringen.

- Det møtes presist,

- Tilbud komme som avtalt

- Oppmøte for gjennomføring følger avtaler

- Klargjøring for arbeidene gjøres med medbrakt utstyr

- Kontakt med leietakere eller andre involverte fungerer svært bra

- Avtalt fremdrift overholdes

- Avtalt kostnadsramme og/eller tilbud etterleves

- Det utvises stor raushet for endringer og tilpasninger til det som avdekkes

Arbeidene/tiltakene i våre bygg gjøres som oftest med mange leietakere i ordinær virksomhet, så det er viktig å begrense støyene virksomhet, støv og ikke minst holde orden på alt avfall og det som skal gjenbrukes.

Dette arbeidet gjøres til største tilfredshet.

Engasjementet for miljø i det å sortere, gjenvinne og ikke minst gjøre jobben slik at mye kan gjenbrukes er en annet viktig moment i Seierbygg’s sterke sider.

Det som også er av stor viktighet er det sosiale engasjementet bedriften har i å tilby og ivareta noen av de som kan ha vanskelig for å komme i ordinære jobbrelasjoner. Her vises en raushet og innsatsvilje som det virkelig står respekt av. Den tilretteleggingen, viljen til opplæring og oppfølging av disse personene bidrar til å bygge mennesker, gi de kunnskap og opplevelse av mestring.

Vi kan på det sterkeste anbefale Seierbygg as. Stig Morten Seierstad er en vi jobber tett med i denne type oppdrag og har de beste erfaringer med.»

 

Andreas Thorsnes 

Urbania Eiendom AS

bottom of page